Przepisy

Komornik jako funkcjonariusz publiczny działa na podstawie przepisów oraz w granicach prawa . Realizuje on zadania powierzone mu przez ustawe o komornikach i egzekucji, w szczególności:

  • – wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne;
  • – wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości;
  • – wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń;
  • – wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
  • – sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • – weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Poniżej przedstawiamy przepisy stanowiące podstawowe działalności komornika sądowego: