Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe Piotr Majdziński
Kancelaria nr X

zapraszamy

Witamy Państwa na naszej stronie

Witamy Państwa na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku Piotra Majdzińskiego.

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i stworzona została by ułatwić Państwu kontakt z naszą kancelarią, a także uzyskać wszelkie niezbędne informacje ułatwiające wszczęcie i kontynuowanie postępowania egzekucyjnego. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne dokumenty do pobrania, informacje o prowadzonych licytacjach, jak również dane teleadresowe kancelarii.

wiecej

komornik

Wnioski
Wnioski i oświadczenie w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady na piśmie lub ustnie do protokołu. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi…

wnioski

licytacje

Licytacje
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta…

wiecej

właściwość

Przepisy
Komornik jako funkcjonariusz publiczny działa na podstawie przepisów oraz w granicach prawa. Realizuje on zadania powierzone mu przez …

przepisy

GODZINY PRACY KANCELARII:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek-Piątek: 8:00-14:00

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ KOMORNIKA:
Poniedziałek: 11:00-16:00
W sprawach ważnych istnieje również możliwość
telefonicznego umówienia spotkania
Tel. 58 322 31 48 fax. wew. 21