Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

* * *

Twoje dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. ( Dz.U. Z 2018 r. 1000).

 

Zgodnie z przywołanymi przepisami

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

KOMORNIK SĄDOWY PIOTR MAJDZIŃSKI

z siedzibą w Gdańsku 80-840,  ul. Świętojańska 37/38 m. 3,  NIP: 562-135-09-34.

 

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych naszych klientów w tym użytkowników naszej strony internetowej i dla zwiększenia ich bezpieczeństwa posiadamy certyfikat SSL zapewniający poufność transmisji danych przesyłanych przez internet.

Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych. Może być niekiedy aktualizowana. Prosimy regularnie śledzić naszą politykę prywatności.

 

Dla uproszczenia kancelaria komornicza KOMORNIK SĄDOWY PIOTR MAJDZIŃSKI z siedzibą w Gdańsku 80-840, ul. Świętojańska 37/38 m. 3, NIP: 562-135-09-34.

w treści niniejszej polityki prywatności nazwana jest „kancelarią”

 

Definicja danych osobowych

 

Za „Dane osobowe” uważa się wszelkie informacje za pomocą których możecie Państwo przy niewielkim nakładzie kosztów, czasu i działań zostać zidentyfikowani.

 

Kiedy zbieramy dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe podczas przeglądania naszej strony.

Zbieramy również automatycznie informacje o odwiedzających nasze strony internetowe, jak to opisano szczegółowo w sekcji zatytułowanej „Ciasteczka (Cookies), Google Analytics„​ poniżej.

 

Ponadto dane osobowe otrzymujemy poza stroną internetową – w codziennej działalności kancelarii w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z kancelarią korespondencji, spotkań , na podstawie uzasadnionego interesu kancelarii.​

W związku z działalnością kancelarii komorniczej komornik jako funkcjonariusz publiczny działa na podstawie przepisów oraz w granicach prawa , realizując zadania powierzone mu przez ustawę o komornikach i egzekucji.

Na podstawie zgody kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.​

 

Jakie dane są zbierane przez stronę internetową?

Nazwa używanej przeglądarki, rozmiar okna przeglądanej strony, rozdzielczość urządzenia na którym przeglądana jest witryna, informacja czy flash/java są włączone w przeglądarce użytkownika, lokalizacja IP  , język przeglądarki w  której przeglądana jest witryna.

 

Jakie dane zbierane są  poza stroną internetową

Państwa dane mogą być otrzymane:

  • bezpośrednio od Państwa,
  • od Państwa pracodawcy, pracownika, współpracownika lub innej osoby z którą Państwo współpracujecie, bądź którą dobrowolnie upoważniliście – do przekazania nam danych osobowych w celu ewentualnej realizacji umowy, wstępnego zapoznania się z ofertą, uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych przez nas usług

− dane pozyskiwane są od kontrahentów ( dane osobowe  zwykłe),​

− od podmiotów trzecich, wierzycieli, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów instytucji i osób, do których kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań (dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.)

W codziennej działalności kancelarii w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, w okolicznościach realizacji zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z kancelarią korespondencji, zbierane są dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków sądowych.

Dane pozyskiwane w ramach realizacji zadań ustawowych są to dane różnych kategorii, ponieważ zgodnie z prawem w ramach ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. 

W każdych okolicznościach sytuacji gdy kancelarii zostaną przekazane szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzanie to kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów spełnienia obowiązków podatkowych, rachunkowych, a także obowiązkowej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Dla celów realizacji zadań ustawowych kancelaria pozyskuje dane – zależnie od potrzeby sprawy z jaką się zwracasz, zazwyczaj może być podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, danych z CEIDG, nr PESEL, nr NIP, nr REGON , informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, kancelaria może wymagać także innych danych niezbędnych na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych,  na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do kancelarii komornika

 

Ciasteczka (Cookies),  Google Analytics

“Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.

„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter „ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

 

Na stronie portalu wykorzystujemy pliki cookies techniczne i analityczne.

Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania portalu. Wykorzystujemy je, aby, zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie.

 

Z analitycznych plików cookies korzystamy​ po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.

Miedzy innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości portalu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów.

W przypadku tego rodzaju plików cookie korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz w  Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności:

 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

oraz:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Korzystając z opisanych narzędzi nie gromadzi się plików cookies danych osobowych Użytkowników (tj. imię, nazwisko, adres), a jedynie historię przeglądania, a co za tym idzie – Użytkownik pozostaje anonimowy

 

Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe.

Mimo to, jeśli życzą sobie Państwo wyłączenia lub usunięcia „ciasteczek”, prosimy skorzystać z sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Każda przeglądarka lub urządzenie obsługuje „ciasteczka” w odmienny sposób, zatem muszą Państwo zajrzeć do odpowiedniej dokumentacji „Pomocy”.

Mają Państwo prawo zdecydować, czy akceptują  czy też odrzucają Państwo pliki „ciasteczek”. Mogą Państwo także ustawiać lub zmieniać ustawienia Państwa przeglądarki internetowej tak, aby akceptować lub odrzucać pliki „ciasteczek”. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików „ciasteczek”, wówczas będą Państwo mogli nadal korzystać z naszej strony internetowej, jednakże Państwa dostęp do niektórych funkcji i obszarów tejże strony może być ograniczony.

Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

 

Jeśli zechcą Państwo uzyskać dalsze informacje na temat „ciasteczek” i przysługującego Państwu prawa do kontroli ich stosowania, prosimy o odwiedzenie strony pod adresem http://www.youronlinechoices.com.​

 

Adresy IP

Adres IP to numer przypisany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia dostępu do Internetu. Możemy posłużyć się Państwa adresem IP, aby zebrać zagregowane informacje użytkowe, natomiast nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa indywidualnie nie dysponując możliwością przypisania adresu IP do Państwa jako konkretnego użytkownika. Wymaga to zwykle dostępu do dodatkowych informacji, o które nie zabiegamy.

 

Korespondencja na adres email gdansk2@komornik.pl

podany w danych kontaktowych na stronie www komornikgdansk-majdzinski.pl

W sytuacji przekazania danych osobowych dobrowolnie podczas​ korespondencji e`mail przekazanych przez państwa podczas zapytania nas o ofertę usług, udzielona zostanie odpowiedź Na podstawie Rozporządzeni​ a​ ​Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Artykuł 6.Przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in. gdy  ​jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe,  wykorzystujemy je w następujących celach:

  • przygotowania i wykonania zawartej z Państwem umowy,(art. 6 ust 1 lit B RODO) – umożliwienia kontaktu a w szczególności Państwa zapytań, zgłoszeń uwag i problemów. Aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony cel, Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu:
  • realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych), – zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem,
  • dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym: windykacja należności, postępowania sądowe, postępowania mandatowe,
  • wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych.

Na dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie musicie Państwo wyrażać zgody.

 

Dodatkowo, za państwa  dobrowolną zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu: – administrowania stroną internetową,

  • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www, przy korzystaniu z narzędzi takich jak  ​Google Analytics​

 

Powyższe dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, którą można wycofać w dowolnym momencie.

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

 Państwa dane mogą być przekazane :

  • wyłącznie w celu wykonywania umowy dla​ Państwa – naszym zaufanym partnerom, firmom działającym na nasze zlecenie, dostawcom IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, z którymi zawarto stosowne umowy dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych
  • podmiotom uprawnionym do ich uzyskania w​ tym urzędom państwowym, organom ścigania, sądom w razie żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

 

Poufność przekazywanych do nas danych osobowych

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania, w szczególności nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się w celach marketingowych.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Dane osobowe przechowywane są co do zasady  – gdy cel  przechowywania jest  uzasadniony i zgodny z prawem oraz  w okresie ograniczenia czasowego  wskazanym przepisami prawa. W celu wypełnienia wymogu rozliczalności dane przechowywane są przez okres, w którym kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów , dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, jak umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). 

Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i​     zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dane których okres przechowywania nie jest określony przepisami prawa są przechowywane do dnia wycofania zgody.

W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

 

Przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
– usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, 
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
– przenoszenia danych,
– wycofania udzielonej zgody.

 

Dodatkowa przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu do przetwarzania danych, skargi, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ważne

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Jeżeli kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie ją cofnąć

 

Jak można się z nami skontaktować?

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest wyznaczony:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Mikołaj Ryzop

w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzania danych, zgłaszania zastrzeżeń, uwag, cofnięcia zgody,sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych: Mikołaj Ryzop, M.RYZOP@DPAG.PL.