Informacje o kancelarii

Pragniemy poinformować, że kancelaria działa w oparciu o najnowsze systemy teleinformatyczne, które ułatwiają uzyskiwanie niezbędnych danych dotyczących majątku dłużnika oraz jego osoby.

W ramach obsługi korzystamy z systemów informacyjnych:

CEPiK logoCEPiK
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja
EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
EPU logo

W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie http://www.e-sad.gov.pl
Baza PESEL
System ten umożliwia szybkie i sprawne uzyskiwanie danych osobowych dłużnika.
OGNIVO – Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych
Ognivo logo
System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych. Wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika winien skierować stosowny wniosek wraz ze wskazaniem konkretnych nazw banków. Lista banków dostępna jest na stronie http://www.kir.com.pl
E-ZUS – Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS
EZUS logoDzięki systemowi istnieje możliwość szybkiego uzyskania informacji dotyczących źródeł dochodów dłużnika, co znacznie usprawnia postępowanie egzekucyjne.